Skidanläggningsbolaget Skistar höll i lördags den 14 december årsstämman. Stämman klubbade utdelningsförslaget på 3,50 kronor per aktie som avskiljs i dag den 16 december. Det framgår av kommunikén från stämman.

Stämman valde tre nya styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens tidigare publicerade förslag, däribland den tidigare S-politikern Anders Sundström. Eivor Andersson omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade att Eivor Andersson, som under förra räkenskapsåret 2018/19 tillträdde som ny styrelseordförande, ska få ett extra arvode om 600.000 kronor, det vill säga utöver det av årsstämman 2018 beslutade arvodet till styrelseordföranden.

ANNONS
ANNONS

Stämman beslutade att tidigare vd Mats Årjes ska erhålla extra ersättning på 325.000 kronor per månad i tolv månader med start i december 2019. Ersättningen lämnas trots att Årjes sade upp sin egen anställning efter 17 år på vd-posten.

”En viktig framgångsfaktor för ny vd och koncernchef är inledande tillgång till Mats Årjes kompetens och nätverk. Den kunskapsöverföringen möjliggörs genom stämmans beslut. Ersättningen är av styrelsen bedömd som marknadsmässig. Om Mats Årjes väljer att ta anställning i, eller uppdrag för, verksamhet som konkurrerar med Skistar inom Skandinavien under denna tolvmånadersperiod ska ingen ersättning från Skistar utgå. Ersättningen förutsatte bolagsstämmans beslut med anledning av att den avviker från av stämman fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare”, skriver bolaget som motivering till beslutet.