Remium har för avsikt att överklaga beslutet från Finansinspektionen om att dra in bolagets tillstånd, som Dagens PS berättade nu på morgonen.

ANNONS

”Remiums verksamhet fortgår så som tidigare. Med anledning av att styrelsen finner FI:s beslut bristfälligt har bolaget för avsikt att överklaga beslutet”, framgår det av ett pressmeddelande.

Det förtydligas också att FI:s beslut inte omfattar icke tillståndspliktig verksamt som corporate finance, analys, certified advisor samt affärsområdet Introduce.

Remium uppger också att styrelsen sedan tidigare kommunicerat till FI och även publikt att bolaget skall återlämna tillstånden. Samtidigt är man inte av samma åsikt som FI om att bolaget haft brister i vare sig intern styrning eller kontroll. Styrelsen anser dessutom att risknivån i den återstående kreditportföljen, som anges till under 150 miljoner kronor, är korrekt redovisad vad gäller nedskrivningar.

ANNONS
ANNONS