Industribolaget Alfa Laval redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet medan orderingången var sämre än väntat.

Det justerade ebita-resultatet var högre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 5,50 kronor (5,00), väntat var 5,54.

Omsättningen steg 15,7 procent till 12 964 miljoner kronor (11 209). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 11 975.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 2 250 miljoner kronor (1 787), väntat 2 103.

Resultatet före skatt var 1 860 miljoner kronor (1 470), analytikerkonsensus 1 825.

Resultatet efter skatt blev 1 424 miljoner kronor (1 297), analytikerkonsensus 1 349.

Resultat per aktie hamnade på 3,39 kronor (3,07).

ANNONS
ANNONS

Orderingången landade på 11 153 miljoner kronor (11 561), vilket är 3 procent lägre än analytikerkonsensus.

Alfa Laval föreslår 5,50 kronor i utdelning (5,00), väntat 5,54.

”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

Den tidigare utsikten var: ”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”

Alfa Laval, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Orderingång 11 153 11 501 -3,0% 11 561 -3,5%
Nettoomsättning 12 964 11 975 8,3% 11 209 15,7%
EBITA, justerat 2 250 2 103 7,0% 1 787 25,9%
Resultat före skatt 1 860 1 825 1,9% 1 470 26,5%
Nettoresultat 1 424 1 349 5,6% 1 297 9,8%
Resultat per aktie, kronor 3,39 3,07 10,4%
Utdelning per aktie, kronor 5,50 5,54 -0,7% 5,00 10,0%

Konsensusdata från Factset