Profilklädersbolaget New Wave redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst, mycket på grund av marknadssatsningar enligt vd.

”Resultatet för kvartalet belastas av ökade kostnader som främst är relaterade till marknadsinsatser inom team och infrastruktur. Bruttomarginalen är fortsatt stark”, kommenterar vd Torsten Jansson i rapporten.

Omsättningen uppgick till 1 689 miljoner kronor (1 523,2), en ökning med 11 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 119,6 miljoner kronor (137,3), med en rörelsemarginal på 7,1 procent (9,0).

Resultatet före skatt var 103,6 miljoner kronor (130,9).

Resultatet efter skatt blev 83,7 miljoner kronor (106,8), en minskning med 22 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,28 kronor (1,60), vilket innebär en minskning med 20 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9,0 miljoner kronor (124,6).

ANNONS
ANNONS

I rapportens vd-ord skriver Torsten Jansson vidare att en fortsatt försäljningstillväxt kommer att vara i fokus men att bolaget förväntar sig att successivt höja rörelsemarginalen under
de kommande åren.

New Wave, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 1 689 1 523,2 10,9%
Rörelseresultat 119,6 137,3 -12,9%
Rörelsemarginal 7,1% 9,0%
Resultat före skatt 103,6 130,9 -20,9%
Nettoresultat 83,7 106,8 -21,6%
Resultat per aktie, kronor 1,28 1,60 -20,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 9,0 124,6 -92,8%