Modebolaget Odd Molly redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 62,7 miljoner kronor (76,3), en minskning med 18 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -17,9 miljoner kronor (-11,9).

Resultatet före skatt var -19,1 miljoner kronor (-12,2).

Resultatet efter skatt blev -19,2 miljoner kronor (-10,3).

Resultat per aktie hamnade på -2,12 kronor (-1,78).

”Totalt genomför Odd Molly besparingsåtgärder som kommer sänka driftskostnaderna med omkring 75 miljoner kronor på helårsbasis med full effekt under 2020. Därutöver är vi tacksamma för den tilltro som visas Odd Molly genom en framgångsrik nyemission som under kvartalet tillförde bolaget ytterligare 25 miljoner kronor, före emissionskostnader”, säger Jennie Högstedt, vd för Odd Molly.

Odd Molly har även stängt ytterligare tre butiker i Sverige för att minska kostnaderna. Bolagets strategiska fokus att öka onlineförsäljningen och stärka den internationella plattformen har börjat visa resultat.

ANNONS
ANNONS

”Vi driver en alltmer effektiv webbshop med ökad omsättning i kvartalet och förbättrad lönsamhet”, säger Högstedt.

Odd Molly, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 62,7 76,3 -17,8%
Rörelseresultat -17,9 -11,9
Resultat före skatt -19,1 -12,2
Nettoresultat -19,2 -10,3
Resultat per aktie, kronor -2,12 -1,78