MQ redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust och lämnar ingen utdelning i likhet med i fjol.

”MQ-koncernen summerar ett kvartal med svag försäljning och lägre resultat. Ett lägre ingående realager har påverkat trafiken och därmed försäljningen negativt men samtidigt gett lägre prisnedsättningar i den totala affären”, skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen uppgick till 406 miljoner kronor (445), en minskning med 9 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -22 miljoner kronor (-8).

Resultatet efter skatt blev -13 miljoner kronor (-3).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,06).

MQ föreslår att ingen utdelning ges, i likhet med förra året. Detta i syfte att skapa utrymme
för att stärka utvecklingen i bolaget framåt.

ANNONS
ANNONS

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -22 miljoner kronor (31).

”Under kvartalet har vi stängt sju Joy butiker, Globen Stockholm, Partille, Burlöv, Borlänge, Umeå, Östersund och Mobila i Malmö. Vi har också stängt MQ i Kungälv. Alla butiker stängs i linje med det strukturella åtgärdsprogrammet. Efter rapportens slut har vi stängt ytterligare 3 Joy butiker, Triangeln i Malmö, Forumgallerian i Uppsala och Stenungsund. Efter rapportens slut har vi stängt också stängt ner MQ Sturegallerian i Stockholm”.

MQ:s e-handel visar enligt bolaget en stark utveckling med fler kunder och ökad
konvertering, helt i linje med bolagets förväntningar i detta prioriterade område.

”Under året har vår nya företagsledning tillsammans med alla engagerade medarbetare lagt grunden och satt ut riktningen för att ta bolaget in i framtiden. Vi arbetar aktivt med att ompositionera och förnya MQ och har intensifierat detta arbete under senaste kvartalet, vilket vi ser fram emot att få presentera för våra kunder redan nu i höst.”

MQ, Mkr Q4-2018/2019 Q4-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 406 445 -8,8%
Rörelseresultat -22 -8
Nettoresultat -13 -3
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -22 31
Utdelning per aktie, kronor 0 0