”Risken att hamna i långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland dem med kort utbildning.”

ANNONS

Så kommenterar Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, arbetslöshetssiffrorna som myndigheten släppt nu på tisdagsmorgonen.

Arbetslösheten fortsätter att stiga i samtliga grupper, även om ökningstakten bromsat in.

Dock ökar takten på arbetslösheten när det gäller personer som varit arbetslösa tolv månader eller mer.

I slutet av juli var 478 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 134 000 personer fler än samma månad förra året. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten stigit från 6,9 till 9,2 procent på ett år.

Stor risk att bli långtidsarbetslös

I juli hade närmare 165 000 personer varit utan arbete i tolv månader eller mer. Det är 16 procent fler än i juli förra året. Sett till antal är ökningen jämnt fördelad mellan inrikes och utrikes födda. Procentuellt ligger dock den tydligaste ökningen inom gruppen inrikes födda.

”Det är tydligt att pandemin har försvårat arbetsmarknadsläget ytterligare för allt fler grupper inskrivna arbetslösa. Risken att hamna i långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland dem med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till jobb”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

ANNONS
ANNONS

Kort om arbetsmarknaden i juli 2020 (inom parentes anges motsvarande siffor för juli 2019):
» 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 478 081 personer (344 089).
» 13,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 72 833 ungdomar (45 686).
» 294 100 personer var öppet arbetslösa (188 273).
» 183 981 personer deltog i program med aktivitetsstöd (155 816).
» 36 974 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (25 640).
» 26 783 personer fick arbete (21 018).
» 3 622 personer varslades om uppsägning (2 588).

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2020.