Nästan alla hotellföretag har tappat mer än hälften av sin omsättning. Det skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste extramätning bland företag med anledning av coronapandemin.

ANNONS

Jämfört med föregående mätning minskar omsättningstappet med mellan 2 och 4 procentenheter jämfört med ett normalläge i alla sektorer förutom i bygg- och anläggning där tappet ökar något. En enskild bransch som utmärker sig är hotellbranschen där nu i princip alla företag uppger att omsättningen är mindre än hälften av normalt.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

För näringslivet visar måttet att omsättningen nu har ökat efter att ha minskat två undersökningar i rad. Omsättningstappet jämfört med ett normalläge är nu 12 procent vilket är ett något mindre tapp jämfört med undersökningen för två veckor sedan. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det nuvarande omsättningstappet i branschen 64 procent vilket är detsamma som tappet från förra undersökningen. I mitten av november var tappet drygt 50 procent.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Desperat besöksnäring pressar regeringen [DagensPS.se] »