Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar högre vinst.

”Hösten har präglats av ett utmanande marknadsklimat på våra nordiska hemmamarknader. Det är därför glädjande att konstatera att vi i kvartalet ökade vår försäljning i Norden organiskt med 3 procent, som ett resultat av tillväxt i såväl Sverige, Norge som Finland och i både butik och online”, uppger vd Lotta Lyrå.

Omsättningen steg 0,4 procent till 2 165 miljoner kronor (2 157). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 165. Den organiska tillväxten var 1 procent liksom försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta.

I Norden var försäljningen upp 3 procent organiskt.

Försäljningen online ökade med 21 procent till 115 miljoner kronor (95).

Bruttomarginalen blev 41,1 procent (41,6) och påverkades främst av en starkare inköpsvaluta i dollar.

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet, som inkluderar kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, blev 133 miljoner kronor (33). Rörelsemarginalen var 6,1 procent (1,5). Exklusive effekten av IFRS 16 var rörelseresultatet 1076 miljoner kronor.

Det underliggande rörelseresultat utföll på 153 miljoner kronor (124), med en justerad rörelsemarginal på 7,1 procent (5,7).

Resultatet före skatt var 116 miljoner kronor (33).

Resultatet efter skatt blev 91 miljoner kronor (25), analytikerkonsensus 93.

Resultat per aktie hamnade på 1,43 kronor (0,40).

”De genomförda åtgärderna inom ramen för CO100+ är en viktig förklaring till att det underliggande rörelseresultatet under andra kvartalet förbättrades med 23 procent från 124 Mkr till 153 Mkr. Vi rör oss i rätt riktning och följer vår plan att uppnå vårt
rörelsemarginalmål på 4 till 6 procent under innevarande år”, konstaterar vd Lotta Lyrå.

ANNONS
ANNONS

Försäljningen i Norden i november ökade med 4 procent till 988 miljoner kronor (948), en organisk tillväxt om 4 procent. Den totala försäljningen ökade med 2 procent till 995 miljoner kronor (979), en organisk tillväxt om 2 procent.

Försäljningen online i november ökade med 7 procent till 65 miljoner kronor (61)

Clas Ohlson, Mkr Q2-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 2 165 2 165 0,0% 2 157 0,4%
Rörelseresultat 133 33 303,0%
Rörelsemarginal 6,1% 1,5%
Rörelseresultat, justerat 153 124 23,4%
Rörelsemarginal, justerad 7,1% 5,7%
Resultat före skatt 116 33 251,5%
Nettoresultat 91 93 -2,2% 25 264,0%
Resultat per aktie, kronor 1,43 0,40 257,5%

Konsensusdata från Factset