Trafiken vid statliga flygplatsoperatören Swedavias tio flygplatser i Sverige uppgick i december till 408 000 resenärer, vilket är en minskning med 86 procent från samma period året innan.

Året som helhet var starkt präglat av pandemin och fick ett stort genomslag på flygbranschen. Antalet resenärer minskade med drygt 30 miljoner, motsvarande 74 procent, till 10,3 miljoner jämfört med 40,2 miljoner 2019. Senaste gången flygresandet i Sverige låg på omkring 10 miljoner resenärer under ett år var i början av 1980-talet.

”Det finns förutsättningar för en begynnande normalisering och en återhämtning för flygresandet inför sommarsäsongen. Men utvecklingen är helt beroende av pandemin och de stora vaccinationsinsatser som nu görs. Vi räknar därför med fortsatt stor osäkerhet vad gäller efterfrågan på flygresor framöver och att pandemin även i år kommer att ha en betydande påverkan”, säger Jonas Abrahamsson, vd för Swedavia.

Antalet utrikes- och inrikesresenärer i december var 262 000 respektive 146 000, vilket är en minskning med 86 och 84 procent för de två kategorierna.

ANNONS
ANNONS

Antalet resenärer vid Stockholm Arlanda Airport sjönk med 85 procent och vid Göteborg Landvetter med 87 procent.

Läs även: Fortsatt kusligt dött på Sveriges flygplatser [DagensPS.se] »