Odd Molly lämnade på torsdagskvällen en vinstvarning för första kvartalet. Bolaget uppger att omsättningen har fallit med 16 procent och rörelseresultatet väntas bli minus 6,7 miljoner kronor mot plus 7,5 miljoner samma period i fjol.

”Odd Molly verkar i en bransch i stor omvälvning där e-handeln ökar, marknaden blir alltmer rea- och kampanjdriven och fysisk handel har det tufft. Odd Molly var tidigt ute med att anpassa verksamheten till förskjutningen av försäljning mot digitala kanaler, men påverkas alltjämt av den pågående förändringen i branschen”, skriver bolaget.

Under 2017 uppgick bolagets försäljning i digitala kanaler, egna och externa återförsäljares, till cirka 40 procent. Motsvarande siffra för det första kvartalet 2018 fortsatte att öka.

”Bolagets webbhandel visade en god tillväxt även under första kvartalet 2018, medan försäljningen i fysiska butiker, egna och återförsäljares, minskade. Försäljningen online väntas fortsätta växa, medan försäljningen via egna butiker förväntas ha en mer begränsad utveckling framöver”, skriver bolaget vidare.

Bolaget vidtar fortsatta initiativ för att stärka positionen ytterligare inom e-handel och internationell expansion, inkluderande omprioriteringar av resurser samt optimering av butiker, organisation och arbetssätt.

Den definitiva delårsrapporten för januari-mars offentliggörs den 4 maj.

ANNONS
ANNONS

Odd Molly grundades 2002 av chefsdesignern Karin Jimfelt-Ghatan och multientreprenören och tv-kändisen Per Holknekt. Sedan dess har Per Holknekt lämnat modebolaget.