Fastighetsbolaget Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Starwood Capital Group genom ett närstående bolag. ”Det känns egentligen vemodigt”, säger Greg Dingizian, en av storägarna, efter helgens amerikanska jättebud på 8,8 miljarder kronor.

Budet är på 34,40 kronor kontant för varje A- respektive B-aktie och 315,00 kronor för varje preferensaktie. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 8 680 miljoner kronor.

Budet motsvarar en premie om 8,5 procent för B-aktier jämfört med stängningskursen den 29 mars och 9,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 20 föregående handelsdagarna.

Oåterkalleliga åtaganden om att acceptera erbjudandet har lämnats av sex större aktieägare i Victoria Park, omfattande aktier motsvarande 22,2 procent av det totala antalet aktier och 31,5 procent av det totala antalet röster i bolaget.

En av dem är Greg Dingizian som nu kan bli sammanlagt 894 miljoner kronor rikare i ett slag. Som Kvällsposten nu rapporterar kom den i dag 57-årige affärsmannen, född i Bagdad, till Sverige som barn tillsammans med sina armeniska föräldrar och har själv växt upp till stor del i Malmöförorten Rosengård.

Enligt tidningen började Greg Dingizian resan till börsnoterat fastighetsbolag på Lunds universitet där han gick en ettårig ekonomiutbildning vilket följdes av anställning på ett investmentbolag samt att han själv började investera i aktier. Många år senare grundade han Victoria Park som i dag är noterat på Nasdaq OMX.

”Det känns vemodig att i så fall ta farväl av ett bolag som jag var med och grundade för elva, tolv år sedan. Det är inte så mycket pengarna jag tänker på”, säger Greg Dingizian till Dagens Industri.

En erbjudandehandling avseende erbjudandet beräknas att offentliggöras omkring den 27 april och acceptfristen för erbjudandet beräknas att inledas omkring den 2 maj och avslutas omkring den 1 juni 2018.

ANNONS
ANNONS

Victoria Park uppger i ett separat pressmeddelande att två av styrelseledamöterna i bolaget, Greg Dingizian och Isabelle Wikner, genom närstående oåterkalleligen har åtagit sig att acceptera erbjudandet, vilket innebär att de är jäviga i Victoria Parks styrelse vid handläggning av frågor som rör erbjudandet. Styrelsen har därför inrättat ett budutskott, bestående av styrelseordförande Bo Forsén och styrelseledamöterna Lennart Sten och Henrik Bonde, som hanterar frågor relaterade till erbjudandet.

Budutskottet har uppdragit åt Svenska Handelsbanken att upprätta en så kallad fairness opinion avseende erbjudandet och avser att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna senast i samband med att den av budgivaren upprättade erbjudandehandlingen offentliggörs.

KÄLLA: När Victoria Park säljs tjänar Greg 894 miljoner [Kvällsposten] >