Verkstadsjätten ABB redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Orderingången var något lägre än väntat medan ebita-resultatet var högre än väntat.

ANNONS

Orderingången landade på 7 401 miljoner dollar (7 133), vilket är -1 procent lägre än analytikerkonsensus. Tillväxten inom Electrification och Motion dämpades av en lägre efterfrågan inom Robotics & Discrete Automation och minskade stora order inom Industrial Automation.

Orderstocken steg 7 procent (3 procent lägre i dollar) och slutade kvartalet på 14,0 miljarder dollar.

Omsättningen uppgick till 7 171 miljoner dollar (6 731), att jämföra med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 7 230.

”Den totala orderingången och intäkterna fortsatte att öka, lett av Electrification och Motion medan i synnerhet Robotics and Discrete Automation kände av nedgången inom bilbranschen och maskinkonstruktion. Samtidigt gör vi goda framsteg med avyttringen av vår Power Grids-verksamhet, integreringen av GEIS och utrullningen av vår verksamhetsmodell ABB-OS, förändringar som alla förväntas göra ABB mer lönsamt”, säger ekonomichefen Timo Ihamuotila.

Ebita-resultatet uppgick till 825 miljoner dollar (855), väntat 816,3, med en ebita-marginal på 11,5 procent (12,7).

Rörelseresultatet blev 123 miljoner dollar (708). Rörelsemarginalen var 1,7 procent (10,5).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev -54 miljoner dollar (524). Resultat per aktie hamnade på -0,03 dollar (0,24). Det totala resultatet efter skatt var 88 miljoner dollar (717).

ANNONS
ANNONS

”Makroekonomiska indikatorer är blandade i Europa och Kina medan tillväxten i USA är mer oförändrad. Globala marknader totalt är fortsatt påverkade av geopolitiska osäkerheter.
De slutmarknader ABB verkar på uppvisar motståndskraft med motvind på vissa marknader, i synnerhet diskreta industrier. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat”, skriver ABB när det gäller utsikterna på kort sikt.

ABB, MUSD Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Orderingång 7 401 7 500 -1,3% 7 133
Nettoomsättning 7 171 7 230 -0,8% 6 731
EBITA 825 816,3 1,1% 855
EBITA-marginal 11,5% 11,3% 12,7%
Rörelseresultat 123 708
Rörelsemarginal 1,7% 10,5%
Nettoresultat -54 524
Resultat per aktie, USD -0,03 0,24