Håll koll på affärsalmanackan. Dagens PS påminner dig varje vardagsmorgon.

Börs
Utländska stämmor
10:00 Quickbit årsstämma

Handlas exklusive utdelning
SBB exklusive utdelning för preferensaktien (utd 8,75 kr)

ANNONS
ANNONS

Makro
01:30 Japan PMI industri reviderad
02:45 Kina PMI Caixin tjänster
08:00 Danmark arbetslöshet
08:00 Danmark företagens förtroende
08:00 Norge kredittillväxt
08:00 Storbritannien husprisindex från Nationwide
08:30 Sverige PMI tjänstesektorn
08:30 Sverige PMI sammanvägt
08:45 Frankrike KPI preliminär
09:55 Tyskland PMI tjänstesektorn reviderad
09:55 Tyskland arbetslöshet
10:00 EMU PMI tjänstesektorn reviderad
10:30 Storbritannien PMI tjänstesektorn
14:30 Kanada PPI
14:30 Kanada arbetslöshet
14:30 USA sysselsättningsstatistik
14:30 USA arbetslöshet
15:45 USA PMI tjänstesektorn reviderad
16:30 USA EIA veckovis naturgaslager
17:00 Global PMI tjänstesektorn