Dagens PS uppdaterar dig varje vardagsmorgon om vad som händer på affärsfronten. 

ANNONS

Börs
Rapporter
Gaming Innovation Group – bokslutskommuniké

Börshandel
Tokyobörsen helgstängd

Utländska övriga händelser
Textilwirtschaft veckoförsäljning

ANNONS
ANNONS

Makro
02:01 Irland PMI bygg
07:00 Estland handelsbalans
08:00 Danmark KPI
08:00 Norge PPI
08:00 Norge KPI
10:00 Italien arbetslöshet preliminär
10:30 Storbritannien byggande
10:30 Storbritannien BNP månad
10:30 Storbritannien BNP kvartal preliminär
10:30 Storbritannien industriproduktion
10:45 Sverige AF veckostatistik
12:00 Lettland KPI
15:00 Mexiko industriproduktion
Japan helgdag