Stockholms handelskammare lägger fram 10 förslag som ska utveckla finanssektorn. Så här ser förslagen ut.

Enligt Stockholms handelskammare är finanssektorn ”blodomloppet för att näringslivet ska kunna förverkliga de innovativa lösningar som förenklar och förbättrar människors liv”.

För att förbättra och stärka finanssektorns förmåga att skapa goda förutsättningar för företagande, handel och hållbar tillväxt presenteras 10 förslag i en ny rapport.

”Vi ser att finanssektorns funktion kommer bli väldig betydelsefull framåt, inte minst för att vi effektivt ska kunna ta tag i de stora utmaningar som finns kopplat till klimatkrisen. Tack vare finansbranschen kan pengar allokeras till de företag och idéer som har bäst förutsättningar att minska våra utsläpp och främja hållbarhet, vilket gör att sektorn behöver ha goda förutsättningar”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms handelskammare, i ett pressmeddelande.

Under år 2019 omsatte finanssektorn enligt rapporten över 300 miljarder kronor och stod för mer än 20 procent av all bolagsskatt som betalades in i Sverige.

Branschen uppges stå för nästan 5 procent av Sveriges BNP.

Här är de tio förslagen i korthet:

1 Ge Finansinspektionen ett ökat rådgivningsuppdrag

ANNONS
ANNONS

2 Gör skattesystemet mer förutsebart

3 Tillsätt en regelutvärderingskommission

4 Bättre tillgång till talanger

5 Bostadsbristen – mer tillgängliga bostäder underlättar rekryteringen

6 Säkerställ god tillgänglighet till vår omvärld

7 EU:s taxonomi – säkerställ att hållbara investeringar främjas

ANNONS
ANNONS

8 Värna valfriheten i PPM-systemet

9 Låt även finanssektorn omfattas av kvalificerade personaloptioner

10 Begrav bank- och riskskatten

Läs även: Efter pandemin – nu vill alla roa sig i Stockholm [DagensPS.se] »