Endast runt 3 procent av summan regeringen åsidosatt för lån till företag drabbade av coronakrisen har lånats ut. Ekonomer och företagsorganisationer menar att utvecklingen kan bero på en för låg lånegaranti från staten. 

ANNONS

Totalt tillhandahåller Riksgälden 39 miljarder kronor till företag som drabbats av coronakrisen, efter att bolagen fyllt i ett ansökningsformulär.

Mellan 13 april och 26 juni lånades enbart 1,3 miljarder av den totala summan ut till företag.

Lånen sker via banker, där svenska staten garanterar 70 procent av lånebeloppet. Det skriver DN.

Större respons i Storbritannien

Ekonomiprofessorn John Hassler vid Stockholms universitet menar att regeringen borde ha övervägt att garantera en större del av lånesumman. Han nämner Storbritannien som ett land där så skedde.

”Det verkar ha väckt ett mycket större intresse bland företagen. Kanske borde den svenska staten garantera mer än 70 procent”, säger han.

Branschorganisationen Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg gör samma analys.

”Jag tror att en alltför stor del av lånen ska gå via storbankerna. Men de är inte tillräckligt inriktade på små och medelstora företag. En större del av lånen borde gå via nya banker som använder den senaste tekniken inom den finansiella sektorn”, säger han till TT.

ANNONS
ANNONS

Riksgälden har efter analys meddelat att en orsak till den låga responsen för stödet kan vara att företag tagit del av andra stödåtgärder under coronakrisen.

Läs mer: Efter liten respons – är coronastödet för krångligt? [Dagens PS]