Den globala bristen på halvledare pressar fordonsbranschen under hela 2022. Scanias globala inköpschef Anders Williamsson beskriver det som förödande för branschen. ”Folk har inte riktigt för­stått magnituden av problemet”, säger han. 

Det är inte bara AB Volvo som har drabbats av bristen på halvledare, även många andra fordonsjättar har tvingats till produktionsstopp.

Osäker framtid

Scania tillhör skaran av bolag som klarat sig relativt bra, än så länge. Men läget för fordonsjätten kan ändras inom kort.

”Jag kan inte göra utfästel­ser vare sig i positiv eller i negativ riktning huruvida vi kommer att behöva göra produktionsstopp”, säger Anders Williamsson till Di.

Halvledarna har även seglat upp på politisk nivå i USA, sedan bristen numera ses som ett säkerhetshot.

Långa ledtider

Det största problemet de långa ledtiderna menar Anders Williamsson. Medan en lastbil tar fem dagar att sätta ihop så tar det hela 70 dagar att bygga en halvledare som sitter i lastbilarna.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt är fordonsbranschen inte en högprioriterad kund, eftersom den enbart utgör omkring tio procent av halvledarmarknaden.

Anders Williamsson beskriver det som ”en perfekt storm”.

”Där det finns en trög­ rörlighet på grund av produk­tionsledtid, investerings­ledtid och att det rör sig om så stora finansiella investe­ringar.”

Läs mer: Halvledarbrist kan drabba Hyundais elbil

 

 

ANNONS
ANNONS