Arbetsförmedlingen vittnar nu om en kraftig ökning i antalet varsel under den andra veckan av mars. Under februari och första veckan av mars pekade varslen svagt nedåt. Nu efter virusutbrottet har antalet varsel ökat kraftigt.

ANNONS

Fram till och med den 15 mars har 4 669 personer varslats, vilket kan jämföras med 3 292 för hela mars månad i fjol.

Stockholm har drabbats hårdast. 75 procent av samtliga varsel ligger i huvudstaden följt av Västra Götalands län vid 12 procent och 4 procent för Skåne län.

Krispaket väntas dämpa effekterna

Regeringens krispaket syftar till att arbetsgivarna inte ska behöva säga upp sina anställda. Vår bedömning är att det kommer att dämpa effekterna och alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

ANNONS
ANNONS
Län 2020-03 2020-02 2019-03
Stockholms län 3 491 1 528 1 033
Skåne län 185 241 514
Västra Götalands län 582 500 697
Övriga län 411 911 1 048
Riket 4 669 3 180 3 292