Tidningen Dagens Juridik har studerat tre domar där företag fått sina ansökningar om permitteringsstöd avslagna. Sensmoralen är tydlig: slarva inte med löneutbetalningar och arbetsgivaravgifter.

ANNONS

Totalt har förvaltningsrätten i Stockholm tagit emot runt 1000 överklaganden då Tillväxtverket har nekat bolag ersättning, skriver Dagens Juridik. Tidningen granskar tre fall då bolag har blivit utan stöd.

Det gäller dels produktionsbolaget Lapplandmedia, som omsatte över 2 miljoner 2019. Bolaget har inte betalat arbetsgivaravgifter och har betalat ut löner med oregelbundna intervaller konstaterar förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten, som tog beslut i maj, använde februari 2020 som jämförelsemånad och under denna månad betalade Lapplandmedia inte ut någon arbetsgivaravgift. Därmed avslår institutionen ansökan.

Betalade inte ut lön på ett år

Eventbolaget Birka Event, som omsatte strax under 500 000 kronor 2019, får underkänt på liknande grunder. Bolaget menar att dess tjänster är högst säsongsbetonade och att löneutbetalningar därför kan variera från månad till månad.

Förvaltningsrätten anser dock att faktumet att bolaget inte betalat ut lön eller arbetsgivaravgifter under februari gör att stöd ej är aktuellt.

Det sista företaget är Jmj Entreprenad & Racing AB, som omsatte strax över 2 miljoner kronor 2019. Bolaget betalar enbart ut lön en gång om året, konstaterar förvaltningsrätten.

ANNONS
ANNONS

Den senaste löneutbetalningen skedde sommaren 2019. Då ingen lön och inga arbetsgivaravgifter betalades ut under februari 2020 avslås ansökan om permitteringsstöd.

Läs mer: Coronastödet förlängs i tre månader [Dagens PS]