Enligt Stockholms handelskammare drabbar Trafikverkets kraftigt nedskärda infrastruktursatsningar hela Sverige.

ANNONS

”Planer kan komma att falla som käglor runt om i hela landet. Det är först i scenariot där man exkluderar nya stambanor och därtill höjer ramnivån med 20 procent som man bedömer att det finns ett litet utrymme för nya projekt”, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms handelskammare, i ett pressmeddelande på fredagen.

Trafikverket konstaterar nu att utrymmet är ”begränsat” för nysatsningar och att inplanerade projekt kan komma att skjutas på framtiden.

Kommuner, företag – alla blir drabbade

Det är endast i scenariot där den ekonomiska ramen ökas med 20 procent, samtidigt som nya stambanor inte ligger i planen som Trafikverket bedömer att pågående, bundna och ej bundna namngivna åtgärder kan genomföras samtidigt som en mindre investering i nya namngivna åtgärder kan genomföras.

I det fallet bedöms endast 23 miljarder kunna satsas på nya namngivna åtgärder.

”Det här är en mardröm för hela landet. Många kommuner, regioner och företag planerar för att de här investeringarna ska genomföras. Nu måste regeringen och Trafikverket vända på alla stenar för att hitta mer pengar till att fullfölja den befintliga nationell planen. Det krävs även mer pengar för nya namngivna investeringar”, säger Carl Bergkvist på Stockholms handelskammare, som listar alla infrastrukturprojekt som nu hotas:

• Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm.

ANNONS
ANNONS

• Norrbotniabanan mellan Umeå-Skellefteå.

• Tvärförbindelse Södertörn.

• Satsningar på Malmbanan mellan Luleå och Narvik.

• Ostlänken mellan Järna och Linköping.

• Hamnsatsningar i Luleå, Trollhättan och Göteborg.

• Dubbelspår på delar av Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall.

ANNONS
ANNONS

• Kapacitetsförstärkningar av E4 med anledning av Förbifart Stockholm.

• Spår mellan Göteborg och Borås.

• Sydostlänken Älmhult-Olofström-Blekinge Kustbana.

• Farled för godsfartyg mellan Södertälje och landsort.