Tjänstesektorn lyfter till nytt rekord. Det ger ”nästan lite 1980-talsvibbar”, skriver Di en kommentar.

ANNONS

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 71,7 i maj från uppreviderade 66,6 i april, framgår det i ett pressmeddelande från Swedbank.

Tjänstesektorn lyfter till nytt rekord då nivån är den högsta i indexets drygt 15-åriga historia.

Enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, visar siffrorna att en allt starkare tjänstekonjunktur nu rycker fram och får fäste i Sverige.

Räknar med fler jobb

Kennemar ser fler arbetstillfällen i potten när coronarestriktionerna nu succesivt lättar.

Samtliga delindex ökade i maj där orderingång och affärsvolym svarade för de största ökningarna och bidrog med sammantaget 4,6 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster, enligt makrodatan.

Av fyra delindex nådde två av dem (orderingång och leveranstider) nya rekordnivåer medan indexet för sysselsättningen steg till den högsta nivån sedan slutet av 2018.

Ett ökat pristryck i tjänstesektorn blir allt tydligare och indexet för leverantörernas insatsvarupriser steg i maj till en ny rekordnivå (76,7). Samtidigt ökar affärsvolymplanerna.

Di ”får nästan 1980-talsvibbar”

”Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i maj till 70,2 från 67,2 i april, drivet av tjänstesektorn. Det är den högsta indexnivån hittills och visar att återhämtningen i näringslivet har gått betydligt snabbare än vid konjunkturuppgången efter den globala finanskrisen för drygt ett decennium sedan”, säger Jörgen Kennemar i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Viktor Munkhammar på Dagens Industri kommenterar styrkemätningen i svensk tjänstesektor:

”Sammantaget får man nästan lite 1980-talsvibbar. Och visst har axelvaddarna börjat dyka upp igen?”, skriver han bland annat under rubriken att ”det drar ihop sig till högtryck i ekonomin”.

Läs även: Svensk ekonomi på högsta nivån på 25 år – nytt rekord [DagensPS.se] »