Resandet kommer att få ett rejält uppsving efter pandemin, det visar en rapport från Tjänsteföretagen som offentliggjordes i dag tisdag.

ANNONS

Det är framförallt tjänsteresorna som får ett rejält uppsving efter pandemin, det spår Transportföretagen i en rapport. Under pandemin har resandet minskat kraftigt och de digitala mötena har tagit över. Efter pandemin kommer vi in i en experimentell fas, där det fysiska mötets värde ligger kvar på samma nivå som innan pandemin. Enligt Transportföretagen är resor och det fysiska mötet en investering för företagen. Mycket kan ha gått i stöpet när mötena varit digitala i stället för fysiska. Hur tänker egentligen näringslivet om framtidens möten och resor?

”Vår rapport visar att den historiska minskningen av möten och resor knappast blir bestående eftersom människor fortfarande värdesätter att träffas i verkligheten. Vi kommer troligen att se hur organisationer prövar sig fram i det nya landskapet för att se vilka lösningar som fungerar bäst. Det digitala mötet blir ett komplement till det fysiska”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Utflyttningar påverkar

Att människor flytt städerna under det senaste året ökar även det efterfrågan över att kunna resa. Vi kommer att resa alltmer på land, till sjöss och i luften. Resandet kommer att också ske över regions- och landsgränser enligt rapporten. Den ökade decentraliseringen är också med att bidra till en större efterfrågan av pendling med kollektiva transportmedel eller med eget transportmedel. Allt för att livspusslet ska fungera.

”Oavsett hur vi väljer att jobba behöver vi kunna transporten till kontoret eller till mötet. För att det ska fungera krävs till exempel en väl fungerande kollektivtrafik i städerna eller ett tidseffektivt inrikesflyg. Det är också tydligt att företag behöver resa utrikes för att göra affärer eller etablera sig på nya marknader. För företagen i transportnäringen handlar det om att positionera sig rätt när efterfrågan på transporter ökar igen efter pandemin”, säger Thorsell.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]