En ny kartläggning visar att svenska småföretagare kan beskattas dubbelt så hårt som i konkurrensländer, skriver Tidningen Näringslivet.   

ANNONS

Den nya studien utfördes av konsultkoncernen Deloitte, på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Kartläggningen visar bland annat att Sveriges kapitalskatter är bland de allra högsta, om man jämför med landets 15 främsta konkurrerande länder.

Länderna som studien granskat förutom Sverige är Norge, Finland, Danmark, Estland, Polen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien, Italien, USA och Kanada.  

Långsiktigt negativa konsekvenser

Enligt Svenskt Näringsliv visar studien att de höga skatterna på kapitalvinster och utdelningar i Sverige direkt påverkar viljan att investera och starta eget, vilket i sin tur påverkar landets långsiktiga tillväxtpotential.

“Kapitalinkomstbeskattningen är en av de skadligaste skatterna, tillsammans med arbetsbeskattningen. Där uppkommer mycket negativa konsekvenser”, säger skatteexperten Fredrik Carlgren från Svenskt Näringsliv, som tillägger att skatten påverkar hur mycket folk vill investera.

Högre beskattning för småsparare

Gällande skatt på kapitalvinster visar kartläggningen att Sverige och USA ligger i topp med 50 procent som maxnivå. Genomsnittet för de 15 länderna är en kapitalvinstskatt på 28 procent, medan Sveriges generella skattesats ligger på 30 procent.

Enligt Deloitte är skatten även högre för svenska småsparare, jämfört med de andra länderna. I Sverige ligger den skatten på 30 procent, och genomsnittet för de andra länderna är 20,4. 

”Uppmuntrar inte till entreprenörskap”

Men den starkaste kontrasten gäller skatten för småföretagare och startupbolag, där den visade sig vara dubbelt så hög i Sverige som i andra länder – 47,7 procent mot genomsnittet som ligger på 23,3 procent.  

ANNONS
ANNONS

“När den effektiva skattesatsen kan krypa upp mot 50 procent är den i grunden felkonstruerad. Det uppmuntrar definitivt inte till entreprenörskap”, säger Carlgren.

Läs hela artikeln här.

Läs mer: Nipprigt – fyra av tio får ingen sparränta