Ny statistik från SCB visar att även om män jobbar mer övertid än kvinnor så minskar skillnaden. Under en 14-årsperiod har männens övertidstimmar sjunkit med 0,4 timmar per vecka medan siffran för kvinnorna är oförändrad. 

ANNONS

Statistiska centralbyrån rapporterar att 21,7 procent av männen och 18,5 av kvinnorna jobbade övertid under 2019. Detta skriver VDtidningen.

Under perioden 2005-2019 minskade antal övertidstimmar per anställd och vecka från 1,5 till 1,1 timmar för män, medan siffran för kvinnorna är oförändrad. Totalt jobbar kvinnorna i snitt 0,8 timmar övertid per vecka.

”Det är inte vår uppgift att komma med några förklaringar, utan enbart presentera fakta. Men man kan ändå spekulera i om det har att göra med ökad jämställdhet – att svenska män nu tar ett större ansvar för hemarbetet”, säger Magda Tordenmalm, statistiker och handläggare på SCB i samband med rapporten.

ANNONS
ANNONS

Att vara chef innebär att jobba många övertidstimmar utan betalt, enligt studien. Runt 33 procent av cheferna jobbade över under 2019 och omkring 19 procent av dessa fick ingen kompensation för arbetet.