SEB reviderar upp Sveriges BNP-prognos för helåret till -3,1 procent från tidigare -3,8 procent, enligt senaste Nordic Outlook-rapporten.

ANNONS

Samtidigt skruvas tillväxtförväntningarna för nästa år ned till 2,7 procent mot tidigare 4,2 procent, medan de höjs för 2022 till 4,4 procent från 3,1 procent.

SEB bedömer att nya restriktioner kommer dämpa tillväxten på kort sikt och att arbetslösheten toppar i vår på 9,7 procent (0,5 procentenheter över idag).

Enligt banken är pressen stor på Riksbanken att leverera nya åtgärder.

”Inflationen (KPIF) blir 1,1 respektive 1,4 pro­cent 2021 och 2022 (0,4 procent i år). Vi tror att Riksbanken utökar värdepappersköpen med 100 mil­jarder kronor till 600 miljarder men att man avstår från att gå tillbaka till negativ ränta då nackdelar­na (t ex i form av svag krona för en pressad detaljhandel och ökad risk för minusräntor på inlåningskonton) över­väger fördelarna”, skriver SEB.

Vad gäller hushållens köpkraft kommer denna att vara snabbt stigande under 2021 och 2022. Detta tack vare låg inflation, en årlig lönetillväxt på cirka 2,5 procent och ökade aktieutdelningar.

ANNONS
ANNONS

SEB:s globala tillväxtprognos för 2020 revideras ned något till -4,4 procent (-4,3), medan den höjs för USA och euroområdet till -4,0 procent (-5,5) respektive -7,6 procent (-8,8).

Nästa år spås globala tillväxten bli 5,1 procent (5,3), och för USA och euroområdet 3,6 procent (4,0) respektive 4,0 procent (6,6).