Stockholm agerar draglok i den prognos för tillväxten i Sverige som nu presenteras. Statistiken omfattar landets samtliga åtta riksområden.

ANNONS

Det är Stockholms handelskammare som via Oxford Economics tagit fram prognosen för tillväxten i Sverige, och där Stockholms uppges agera draglok.

”Under 2021 väntas Sveriges BNP stiga med 4,4 procent och bland riksområdena sticker Stockholms län ut med högst tillväxtsiffra, 4,7 procent, samtidigt som arbetslösheten antas minska över kommande år”, skriver Stockholms handelskammare i ett pressmeddelande.

”Vi står just nu i en stark återhämtning efter pandemin och det syns i synnerhet i de sektorer som hade det allra jobbigast i fjol. Nyckeln är fortsatta framsteg med vaccinationer, lägre smittspridningstal och att allt fler begränsningar upphävs, såväl inom Sverige som gentemot andra länder”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare, i en kommentar.

Starka kontraster till mörkret i fjol

Ekonomisk tillväxt spås i samtliga åtta svenska riksområden, det handlar om en BNP-tillväxt överlag på mer än 3,5 procent under innevarande år, 2021 alltså.

För hela riket väntas BNP öka med 4,4 procent i år, vilket kan jämföras med en nedgång på 2,9 procent i fjol.

Mellersta Norrland sticker, precis som Stockholm, ut i sammanställningen. Där var utvecklingen negativ i fjol med en minustillväxt på 3,2 procent.

I bjärt kontrast väntas nu BNP-tillväxten för mellersta Norrland bli 3,5 procent i år.

ANNONS
ANNONS

”Samhället har successivt öppnat upp sig igen, med gradvis lättade restriktioner. Det har bidragit till en normalisering av människors beteenden och rörelsemönster, vilket så klart också renderar positivare ekonomiska tillväxttal”, säger Stefan Westerberg.

Läs mer om tillväxtprognosen och prognosen för arbetslösheten.

Läs även: Rapport: Det bromsar ett fossilfritt Stockholm [Dagens PS]