Det är i allafall förhoppningen med projektet, som ännu bara är i pilotstadiet.

ANNONS

Nätdoktorn Kry har inlett ett pilotprojekt med medicinteknikföretaget Rithm där patienter över 65 år med hjärtklappning erbjuds att testa trådlös EKG-mätning tillsammans med sin digitala läkarkontakt. 

Projektet, som fortfarande befinner sig i en pilotfas, syftar till att förenkla för berörda patienter, som i hamnar i kläm på grund av byråkrati och långa väntetider. 

Alex Ahlén, grundare och vd för Rithm, förklarar att deras produkt bidrar till en förenklad vårdresa genom att produkten är trådlös, vilket gör att patienten kan klara av dagliga aktiviter samtidigt som ett långtids-EKG genomförs. 

Tidigare i år har det branschledande företaget fått ta emot kritik för sin vårdapp. Bolaget har kontrat med att expandera mer, som vi skrev om i Dagens PS för en månad sedan.

Krys pressansvariga Linda Bengtsson betonar att det aktuella projektet är just ett pilotprojekt men att det går i linje med företagets mål om att göra patientresan enklare genom bland annat digitalisering. 

ANNONS
ANNONS

”Genom att vården digitaliseras blir det också mer jämlikt patienter sinsemellan”, säger Linda Bengtsson.

Tidigare rapporterade Dagens PS om Krys omsättning på 99,6 miljoner kronor för 2017, vilket är en ökning på hela 600 procent från 2016, samtidigt som förlusten ökade till 73,3 miljoner 2017 jämfört med 10 miljoner året innan.