Mediekoncernen Stampens distributionsbolag sade upp nära 100 personer 2019, då de befann sig i en ”en ekonomiskt mycket besvärlig situation”. Majoriteten av de anställda fick dock besked om varslet fyra månader för sent, enligt vad som är stipulerat i främjandelagen. Företaget får därför varselavgifter på nära 300 000 kronor som ska betalas ut till den varslade personalen. 

ANNONS

Totalt fick 116 personer på Västsvensk Tidningsdistribution (VTD ) besked om varsel, varav 95 blev av med sina jobb. Det Stampenägda distributions- och logistikbolaget gav besked om varsel till majoriteten av de anställda under våren 2019, vilket var fyra månader för sent. Det skriver Dagens Juridik.

Tryckeriet menar att yttre omständigheter, en så kallad force majeure-situation, gjorde att beskedet kom för sent. Som en följd av en krisande ekonomi hade Stampen nämligen iscensatt ett omfattande sparpaket vilket gjorde det svårt att överblicka den ekonomiska situationen, hävdar bolaget. 

Får betala nära 300 000

Tingsrätten menar att det inte handlar om en force majeure-situation, utan om ”grov aktsamhet”. Domstolen medger att VTD befunnit sig i  en ”ekonomiskt mycket svår situation”, men menar att förseningarna är så kraftiga att företaget inte erhåller straffrihet.  

VLK beläggs med varselavgifter på totalt 290 000 kronor, vilka motsvarar en vecko-avgift på 200 kronor  till de anställda. VTD stämdes ursprungligen av Arbetsförmedlingen, som är den part som mottar varselavgifterna.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Experterna: Tänk på detta när du säger upp [Dagens PS]