Stockholms stad meddelar att man häver avtalet med Oscar Properties för prestigeprojektet Gasklockan. Betalningen för marken skulle inkommit för nära en månad sedan, men har uteblivit.

ANNONS

Oscar Properties svarar att det nu tänker ta till rättsliga åtgärder mot staden.

På fredagsmorgonen skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande att ”Försäljning av f.d. Gasklocka 4 och tomträttsupplåtelse av f.d. Gasklocka 3 kommer inte att ske till Oscar Properties”.

I pressmeddelandet står det även:

”Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser”, men att så inte har skett.

Totalt handlar det om 591 miljoner kronor som skulle varit staden tillhanda 31 oktober.

Dagens PS har tidigare rapporterat om turerna kring Gasklockan, då Oscar Properties hävdat att dåliga miljöförutsättningar på marken i Norra Djurgårdsstaden, där bygget ska ligga, är anledningen till att man skjutit upp betalningen.

Samma resonemang förs på fredagsmorgonen:

ANNONS
ANNONS

”Stockholms stad är införstådd med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten som medför att affären inte kan slutföras”, skriver bolaget i ett uttalande.

Företagets kommunikationschef Krister Karjalainen sade till Dagens Industri tidigare i månaden att det handlade om ”föroreningar såsom tjärolja, PAH, arsenik samt klorerade lösningsmedel”, som staden hade lämnat kvar på marken.

Oscar Properties avslutar sitt pressmeddelande i ärendet med att det försökt nå en konstruktiv dialog med staden, men att man ”i stället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta”.