Coronakrisens framfart har skakat om landets näringsliv. Antalet konkurser samt företagsrekonstruktioner ökade dramatiskt under förra veckan. Samtidigt växte antalet nystartade aktiebolag med 42 procent under januari och februari 2020, jämfört med samma period föregående år.

ANNONS

Småföretagens styrelser måste ha särskilt bra koll på bokföringen under en krissituation för att inte få sin privatekonomi påverkad under en lång tid framöver, uppmanar Cecilia Thore, skattejuridisk expert på Wolters Kluwer.

Mängden nystartade bolag har ökat kraftigt sedan kravet på aktiekapital sänktes från 50 000 till 25 000 kronor vid årsskiftet. Många av de nystartade bolagen kan nu behöva använda sitt aktiekapital för att klara sig genom den pågående krisen, menar hon.

Konkurserna står som spön i backen

Redan nu ser vi en stor ökning av konkurser. Enligt TT påbörjades 203 aktiebolagskonkurser förra veckan, en ökning med 46 procent jämfört med motsvarande vecka i fjol då 139 konkurser inleddes.

Samtidigt är reglerna för aktiebolag tydliga – när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen snarast upprätta en kontrollbalansräkning. Därefter ska en process följas som syftar till att återställa aktiekapitalet i sin helhet på åtta månader. Följs inte reglerna kan styrelsens medlemmar bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder redan efter en förlust på 12 500 kronor, varnar hon.

”Gäller att ha stenkoll på bokföringen”

”Reglerna kring kontrollbalansräkning är till för att kontrollera bolagets kapital, men skyddar även styrelsemedlemmarnas privatekonomi. Jag ser flera faktorer som gör att landets nystartade småföretag är särskilt utsatta i den här situationen. Dels har vi 42 procent fler bolag startade sedan förra året, som kanske saknar en revisor som hjälper till att efterleva regelverken. I strävan efter att rädda bolaget från konkurs är risken att företagare just nu sitter upptagna med att ansöka om stöd inom ramen för de krispaket som regeringen presenterat. I och med att det finns mycket att tänka på och hantera i dagsläget är risken stor att kontrollbalansräkningarna och efterföljande processer glöms bort”, säger Cecilia Thore.

ANNONS
ANNONS

Hennes uppmaning till styrelserna i nystartade aktiebolag är att hålla extra koll på den löpande bokföringen under den pågående krisen. Om kunskapen inte finns inom bolaget, finns det rådgivare att söka upp.

”Den nuvarande situationen kan ge konsekvenser en lång tid framöver för den privata ekonomin och på ett personligt plan för de som är styrelsemedlemmar. Nu gäller det att ha stenkoll på sin bokföring och den eventuella kapitalbrist som kan uppstå”, deklarerar Cecilia Thore.