Nystartade Cinder Invest har 5 miljarder kronor i kapital till räddningsinsatser för coronakris-drabbade svenska företag.

ANNONS

Det här berättar Dagens Industri (obs, betalvägg, inloggning krävs) och förklarar att bolaget har för avsikt att använda pengar till investeringar för att få de krisande företagen på fötter.

Investeringarna innebär ”hög risk”, som Cinder Invests vd Jan Amethier uttrycker det i Di.

Osäkerheten i företagen stor

”Det finns en stor osäkerhet kring framtiden på både kort och lång sikt. Ur ett investeringsperspektiv är risken dessutom alltid högre i mindre företag”, konstaterar han i artikeln.

Enligt Di går investeringarna till onoterade bolag som har det tufft i spåren av coronakrisen.

Bakom Cinder Invest står SEB, AMF, Wallenbergstiftelsernas onoterade investmentbolag FAM och nu även Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring, framgår det.

Familjeföretag eller privatägt

I dagsläget har Cinder Invest dialog med ett tiotal bolag.

ANNONS
ANNONS

För att företagen ska bli hjälpta krävs det att de varit lönsamma före pandemin och har framtidsvisioner. Andra kriterier är att det ska vara familjeföretag eller privatägda företag och att man inte finns på börsen alltså.

Där till ska företagen ha minst 250 anställda och en omsättning på över 300 miljoner kronor.