Företagens betalningsförmåga god. Är talet om en lågkonjunktur överdriven?

ANNONS

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som i ett pressmeddelande konstaterar att svenska företag tycks klara sig bra trots farhågorna om en lågkonjunktur.

Under augusti minskade antalet konkurser för fjärde månaden i rad. Minskningen var 6 procent jämfört med samma månad 2018.

Även företagens betalningsförmåga verkar vara ganska god, framgår det i konjunkturbarometern.

I augusti gick antalet betalningsförelägganden ned med drygt 8 procent på risknivå, och under årets åtta månader är minskningen närmare 2,5 procent jämfört med förra året.

”Det visar tydligt att många företag fortsatt går bra och att en eventuell försämring av konjunkturen ännu inte har fått något nämnvärt genomslag i näringslivet i stort, säger Harald Stjerna, styrelseordförande och pressansvarig på Syna.

ANNONS
ANNONS

”Utvecklingen skiftar dock mellan olika delar av landet. I de tre storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – är utvecklingen positiv medan det ser betydligt sämre ut i andra län, framför allt i flera av skogslänen”, fortsätter Harald Stjerne och förklarar att antalet betalningsföreläggande brukar stiga under hösten.

Därför tycker han att det blir intressant att se hur utvecklingen blir – om bilden att en inbromsning är på väg bekräftas eller inte.