Fyra av tio uppges ha kränkts men många chefer blundar för problemet.

ANNONS

Enligt en Novus-undersökning på uppdrag av fackförbundet Unionen har fyra av tio privatanställda tjänstemän drabbats av kränkande beteende under senaste 12-månadersperioden.

Förtal och smutskastning är exempel på kränkningar som förekommit, men även våld eller hot om våld och mycket annat, visar rapporten som refereras av Kvalitetsmagasinet.

Det är chefens ansvar att stoppa kränkningar, men bara tre av tio tillfrågade i undersökningen anser att chefen har rätt kompetens för att ta tag i problemet. En av fyra tycker att chefen smiter från att hantera konflikter och svåra samtal.

”Det måste vara nolltolerans mot kränkande beteende på jobbet. Det behövs mer kunskap om kränkande beteenden. Arbetsplatser måste ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling”, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, i en kommentar som Kvalitetsmagasinet hänvisar till.

Nästan hälften av tjänstemännen som deltagit i undersökningen har haft tankar på att lämna jobbet på grund av det de utsatts för.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln.