Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna lägger fram paketet. Det ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och underlätta i omställningen av verksamheterna, heter det.

ANNONS

Det handlar alltså om ett stöd på totalt 39 miljarder kronor, framkom det på en presskonferens under förmiddagen.

”Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial”, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Det krävs för att få stödet

Storleken på stödet baseras på hur stort omsättningsbortfall ett företag har haft och varierar mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april.

För att kvalificera sig behöver företaget ha en omsättning på över 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent i årstakt.

Enligt finansdepartementets beräkningar kan uppemot 180 000 företag komma att ha rätt till stödet.

ANNONS
ANNONS

Stockholms handelskammare välkomnar det stöd som regeringen nu presenterar tillsammans med C och L.

”Tillsammans med tidigare åtgärder är det en bra början för att hantera skador som redan skett och bromsa den akuta situationen. Företagen har vunnit viss tidsrespit, men fortsätter krisen så kommer det krävas mer”, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.