De senaste månadernas kraftiga konkursökningar har avtagit och är nu återigen på normala nivåer. I maj ökade konkurserna med fem procent, jämfört med samma period året innan, enligt statistik från UC.

ANNONS

”Den första konkursvågen är över. Under mars och i början av april ökade konkurserna kraftigt för att sedan mattats av och antalet konkurser är nu på samma nivå som under 2019. Många hade befarat att antalet företagskonkurser skulle fortsätta att öka men så har det inte blivit. Många företag som gick i konkurs under den första vågen hade dålig lönsamhet i sin sista årsredovisning”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Hotell- och restaurangbranschen fortsatt utsatt

En överblick av branscherna visar att bygg till exempel uppvisar sjunkande konkurstal, ned 22 procent. Det samma kan inte sägas för hotell- och restauranger. Där fortsätter konkurserna att stiga, upp 54 procent i maj jämfört med 2019.

”Där är konkursnivån förhöjd. Ökningstakten har visserligen mattats av men det är fortfarande 2,3 företag som går i konkurs om dagen mot 1,5 under maj månad 2019. Hotellen står i det närmaste tomma och många restauranger kämpar för sin överlevnad. En tredjedel av alla varsel sedan i mars var relaterade till hotell- och restaurang”, kommenterar Richard Damberg.

ANNONS
ANNONS

Enligt UC är en andra konkursvåg trolig under höst då många faktorer pekar mot detta, bland annat den kraftiga BNP-nedgången och en förväntad arbetslöshet på tvåsiffriga procentsiffror.