Få vill jobba längre för högre pension. Bara drygt var tionde svensk väljer det, enligt ny rapport.

ANNONS

Från år 2027 höjs riktåldern för pension till 67 år och pensionsåldern kommer sedan höjas i takt med ökad livslängd, enligt regeringens beslut.

I en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna framgår det dock att få vill jobba längre för högre pension.

Bara drygt var tionde (11 procent) svarar det i undersökningen, även om många ställer in sig på ett längre arbetsliv.

6 av 10 vill jobba längre

Enligt undersökningen planerar 61 procent av 18-34-åringarna att gå i pension efter 65 år. Bland 50-65-åringarna tar 37 procent höjd för att fortsätta jobba efter 65-årsdagen, framgår det i pressmeddelandet.

Det är alltså få som vill jobba längre för högre pension. Drygt var tredje, 32 procent, skulle i stället föredra att mer pengar sätts av till det allmänna pensionssystemet genom höjd inkomstskatt.

Och 19 procent föredrar att avsättningen till tjänstepension ökar, medan 17 procent föredrar att spara själv för en högre pension.

Av de mellan 18 och 34 år är den andelen 23 procent.

ANNONS
ANNONS

Högre avsättning primärt

”Införandet av riktålder kan ses som att återställa pensionssystemet till att ge det i pension som var tänkt. Men det är tydligt att fler vill höja pensionerna genom högre avsättning jämfört med att jobba längre. Det är också skillnad på inställning till pensionen, fler yngre verkar vara intresserade av att själva ta ansvar genom att spara till sin pension, de är också mer inställda på att jobba längre upp i åldrarna”, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank, i en kommentar.

Läs även: Nu får många chans till bättre pension [DagensPS.se] »