Företagens syn på affärerna de kommande tre månaderna sjunker rejält i SEB:s senaste företagarindikator, men alla andra indikatorer pekar samtidigt uppåt.

ANNONS

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker från förra månadens höga notering på 26 enheter till 19, enligt ett pressmeddelande.

Det framgår samtidigt att alla andra indikatorer i månadsundersökningen går upp.

Omsättningen ökar från plus 1 till plus 4, arbetstiden från plus 4 till plus 5 och likviditeten ökar också från förra månadens balansmått på 4 till 8, enligt företagarindikatorn.

Största nedgången hittills

”Trots att de flesta av coronarestriktionerna nu upphört ser vi den här månaden en tydlig avmattning i företagarnas optimism. Nedgången är den största hittills men utvecklingen inom gruppen enmansföretagare skiljer sig kraftigt. Företagare som driver aktiebolag växlar upp och visar på en ökad optimism medan de som driver enskild firma visar på en kraftig nedgång”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker med 9 enheter, från 37 till 28 procent.

Andelen företagare som tror på en negativ utveckling sjunker också, från 11 till 9 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 10 enheter från 51 till 61 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling.

Minskning med 7 enheter

Indikatorn ligger i denna mätning på 19 enheter, vilket är en minskning med 7 enheter från förra månaden.

ANNONS
ANNONS

Demoskop utför varje månad på uppdrag av SEB företagarindikatorn.

Den aktuella undersökningen baseras på 600 webbintervjuer under perioden 20 september till 29 september om enmansföretagarnas syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter.

Läs även: Fortsatt tufft läge för hotell i Stockholm [Dagens PS]