Oscar Properties har precis färdigställt tornet Innovation vid Torsplan, och är i full färd med byggandet av systertornet Helix. Nu visar nya uppgifter på stora brister i säkerheten kring bygget.

ANNONS

Det är Dagens Industri som rapporterar om lyxbyggarens påstådda bristande säkerhet. Enligt DI är det en handling från Stockholms Stadsbyggnadskontor som påvisar brister i Innovationen-huset:

”KA (kontrollansvarig, reds.anm) kontaktar byggherren ang. Dödsfällor i Innovationen” lyder beskrivningen i myndighetens diarium, enligt DI.

”Det rör sig om dörrar till ett schakt för el- och VA-installationer, ett schakt som löper vertikalt genom byggnaden, och dessa dörrar har vid några tillfällen lämnats öppna av underentreprenörer. Det var slarv, handhavandefel alltså”, säger Frank Nyberg, inspektör för Norrmalm och Östermalm på stadsbyggnadskontoret, till Dagens Industri.

I och med att tornet har en höjd på 125 meter är det livsfarligt att lämna schaktdörrar öppna, menar Nyberg.

ANNONS
ANNONS

Enligt Krister Karjalainen, marknadschef och presstalesperson på Oscar Properties, har säkerheten förbättrats sedan man mottog den skarpa kritiken från stadsbyggnadskontoret. Han skriver i ett mejl till tidningen att bolaget implementerat nya säkerhetsgrindar och tydligare instruktioner för byggarbetarna.