Nästan fördubbling av antalet anmälda covidfall på arbetsplatser sedan årsskiftet, jämfört med hela 2020.

ANNONS

Enligt TT, som rapporterar om situationen på SvD.se, har det inkommit nästan 10 000 covid-anmälningar sedan årsskiftet och runt 1 500 ärenden varje vecka senaste tiden till Arbetsmiljöverket.

Det rör sig om allvarliga corona-tillbud, framgår det.

Fler arbetsgivare än tidigare har insett att covidfallen ska anmälas till Arbetsmiljöverket, konstaterar Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket.

”Vi har förstått att många företag tolkat det som att det är endast inom vård och omsorg som man ska anmäla om exponering skett utifrån coronasmitta. Har det skett en exponering av covid-19 ska det anmälas oavsett vilken verksamhet det handlar om”, säger hon till nyhetsbyrån, som uppger att merparten av anmälningarna är relaterade till vård och omsorg, föga oväntat, men även skolmiljöer, livsmedelshandel och kollektivtrafik är högt frekventerade.

”Inom skola och förskola har vi sett en markant ökning. Även inom offentlig förvaltning som socialtjänst och handel (har vi sett en ökning), även om vård och omsorg dock fortfarande är den dominerande”, säger Ulrika Scholander till TT och betonar att det är viktigt att arbetsgivare utreder om smitta skett på arbetsplatsen, även om det kan vara svårt att bringa klarhet i det.

ANNONS
ANNONS

Minst lika viktigt är att jobba förebyggande för att undvika smittspridning, Ulrika Scholander.

Läs även: Statens pandeminota nästan 400 miljarder [DagensPS.se] »