I städerna tjänar företag mer på dagens skattesystem än på landsbygden, enligt ny rapport som avslöjar en tydlig ”regional skatteojämlikhet”.

ANNONS

Sedan 2000-talets början har företag i svenska städer varit mer lönsamma än företag i landsorten.

Enligt ny rapport gynnar dagens skattesystem högkvalificerade företag.

Bakom rapporten, som har fokus på fåmansaktiebolag, står AgriFood Economics Centre.

”Lönsamheten skiljer sig kraftigt åt mellan företag på landsbygden och företag i städerna. Först trodde vi att det berodde på att städerna erbjuder fördelar som inte landsbygden kan erbjuda, till exempel bättre infrastruktur och mer kapital. Men så var det inte”, säger Martin Nordin, docent i nationalekonomi och en av författarna bakom studien.

Företagens lönsamhet i städer ökar för att företagen där betalar lägre löner.

Förändringar i skattesystemet (3:12 reglerna) innebär att företagen inkomstomvandlar löner till utdelningar från kapital.

”Det är alltså en redovisningsteknisk ökning i lönsamhet som uppkommit, inte en faktisk ökning”, säger Martin Nordin.

ANNONS
ANNONS

Marginalskatten är upp till 25 procent lägre för 3:12-utdelningar än löneinkomster vilket innebär att ägare till fåmansaktiebolag betalar lägre skatt än om inkomsten tagits ut som lön. Fördelen gynnar främst städerna och inte landsbygden, framgår det i pressmeddelandet kring rapporten.

”Av någon oklar orsak gynnar detta främst företag i städerna. Men vi vet inte varför landsbygdsföretag inte nyttjar 3:12-regelveket i samma utsträckning som företag i städerna. Det kan vara okunskap eller att andra förutsättningar skiljer sig åt. Men resultaten är att det uppstår en regional skatteojämlikhet”, säger Martin Nordin.

Läs även: Så tar du smartast ut bolagsvinsten [Dagens PS]