”Han kommer att vara mycket saknad.”

ANNONS

Guldproducenten Semafo, ett storbolag noterat på Stockholmsbörsen, meddelar att styrelseordförande Jean Lamarre har gått bort efter en kort tids sjukdom. Han satt i styrelsen sedan 1997 och utnämndes till ordförande år 2000.

”Över sina 20 år i Semafo har han bidragit med unik inblick, affärskunskaper och ledarskap i bolagets förändringsarbete från prospekteringsföretag till en junior guldproducent. Han gjorde detta utan att tumma på egna värderingar: bolagets integritet, sin djupa kärlek till Afrika och dess folk samt Semafos långsiktiga hållbarhet. Å styrelsens, ledningens och anställdas vägnar uttrycker jag vår djupa beklagan  till Jeans fru och familj men också tacksamhet till en exceptionell man. Han kommer att vara mycket saknad.” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Vem som väntas ta över ordförandeposten framgår inte av Semafos pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Jean Lamarre blev 63 år gammal.