Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI-tjänster) sjönk till 45,7 i februari från 50,8 i januari. Det är den lägsta nivån på över två år.

ANNONS

Det är Swedbank som rapporterar om jättetappet i den privata tjänstesektorn.

”Det är en ovanligt stor nedgång och även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet pekar trenden nedåt. Konjunkturnedgången sätter nu allt djupare avtryck i svensk tjänstesektor och på företagens affärsplaner, vilket ökar risken för en stigande arbetslöshet”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, i en kommentar.

Nedgången i februari var bred. Tre av fyra delindex noterades utanför tillväxtzonen (50-nivån).

Största nedgången kom från delindex för orderingång och sysselsättning som sammantaget drog ned PMI-tjänster med 4,8 indexenheter.

Så säger experten om prisökningarna

”Prisökningar från leverantörsledet är fortsatt utbrett i tjänstesektorn även om det är en dämpning jämfört med toppnivåerna i början av 2022”, säger Jörgen Kennemar i ett pressmeddelande.

Index för leverantörernas insatsvarupriser föll i februari till 65,7 från 70,1 i januari, vilket är den lägsta nivån sedan december 2020 men fortfarande högre än det historiska genomsnittet (58,1).

Silf/Swedbanks PMI-Composite backade i februari till 46,1 från 49,7 i januari.

ANNONS
ANNONS

Därmed står det klart att aktivitetsnivån i näringslivet fortsätter att sjunka under årets första kvartal och att det spridit sig till tjänstesektorn.

Läs även: Almega: Privata tjänstesektorn tvärnitar [Dagens PS]