Det här slår Industriarbetsgivarna fast i ny konjunkturprognos. ”Vi ser att nedgången är bred och osäkerheten stor.”

ANNONS

Trots en viss uppgång under sommaren är lågkonjunkturen med kraftigt stigande arbetslöshet oroväckande, anser Industriarbetsgivarna.

”Återhämtningen till ett normalläge kommer att ta flera år”, heter det i ett pressmeddelande.

BNP-fallet väntas bli 4,7 procent i Sverige i år. I euroområdet väntas BNP sjunka med 8,5 procent.

Det här är inga BNP-ras som återhämtas under nästa år, deklarerar Industriarbetsgivarna och konstaterar i sin prognos att Sverige befinner sig i en synnerligen allvarlig och djup lågkonjunktur både i år och 2021, då arbetslösheten väntas bli 10 procent.

”En trög utveckling internationellt slår direkt på Sverige som är en liten öppen ekonomi med stor exportsektor och för svensk del väntas inte kronan stimulera tillväxten”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser att nedgången är bred och osäkerheten stor. Kommer samhällen att stängas ned på nytt eller blir det mer lokala utbrott och begränsningsåtgärder? Osäkerheten hämmar både konsumtions- och investeringsviljan”, fortsätter hon.

Läs hela pressmeddelandet.