Oscar Properties tidigare projekt Gasklockan fortsätter att vara omtvistat. Nu kräver advokatbyrån Fröberg & Lundholm Oscar Properties på arvode efter rådgivning i miljöfrågan gällande Gasklockanprojektet.

ANNONS

Dagens Juridik skriver att ett betalningsföreläggande hos Kronofogden nu har gått vidare till Stockholms tingsrätt. Under november och december 2019 hade Fröberg och Lundholm Advokatbyrå uppdraget som juridiskt biträde i miljöfrågan gällande Gasklockanprojektet.

Arvodet för rådgivningen är fortfarande inte betald och advokatbyrån yrkar på 71 250 kronor. Förfallodagen för fakturan var redan i början av februari.

Oscar Properties bestred fakturan i juni

När föreläggandet gick ut från Kronofogdemyndigheten i slutet av maj hade summan uppgått till 73 663 kronor. I början av juni fick myndigheten in ett bestridande från Oscar Properties.

”Vi bestrider de krav som ställts mot oss då vi för närvarande arbetar med att felsöka eventuella felaktigheter kring berörda fakturor. Vi kommer dessvärre inte att betala förrän vi med säkerhet vet att respektive belopp tillsammans med respektive fakturanummer stämmer överens med de uppgifter finns registrerade i våra system och som överenskommits mellan representant från vår sida tillsammans med den sökande partens representant. Vi arbetar för att i snabbaste mån klarlägga de eventuella felaktigheter som kan föreligga och därmed avsluta ärendet”.

Ärendet lämnades över till Stockholms ringsrätt i början av september.

Som Dagens PS tidigare skrivit hävde Stockholms Stad, i november förra året, avtalet med Oscar Properties angående prestigeprojektet Gasklockan.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här: Staden häver avtalet med Oscar Properties [Dagens PS]

 Då är deadline för Gasklockan [Dagens PS]