Konjunkturinstitutet anser att företagens prisökningar har varit skäliga i förhållande till kostnadsökningarna.

ANNONS

Det här indikerar nya KI-rapporten: Specialstudie – prissättning hos svenska företag 2022, som du kan ladda ner här (pdf).

Konjunkturinstitutet fick i uppdrag av den förra regeringen att analysera hur priserna i olika branscher i landet ökat i relation till kostnaderna under året.

”Den huvudsakliga slutsatsen är att det inte finns några tydliga indikationer på att konsumentpriserna (KPIF) har stigit mer än vad som kan motiveras av ökade produktionskostnader sedan det andra kvartalet 2021”, skriver KI i ett pressmeddelande.

Priserna oftast lägre än väntat

Att företagens vinstandel varit hög i företagen beror enligt myndigheten på höga världsmarknadspriser och en svag krona.

”Det är inte en perfekt indikator, men ändå en indikation”, säger biträdande prognoschef Kristian Nilsson om rapporten.

I de flesta fall visar KI:s undersökning att produkterna ökat mindre i pris än vad räknemodellerna utgått från.

Det tyder på att inga omotiverade prisökningar skett, enligt slutsatsen i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och andra affärsnyheter? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs även: Svenskar jagar kampanjer: Lockpriser allt viktigare [Dagens PS]