Pensionsproffset Helena Palmgren ska hjälpa företagen så att de anställda får bäst pensionslösning. Hon lämnade nyligen position vd för Brummer Liv, och har tidigare haft samma position för Nordnets pensionsverksamhet. ”Kunskapsunderläge och ointresse spelar generellt sett säljaren i händerna” förklarar Helena Palmgren.

ANNONS

Du lämnade ledande befattningar i pensionsbranschen för att hjälpa kunderna med sina pensionsfrågor. Varför?

Jag halkade in i branschen på ett bananskal. Att jag blev kvar så länge som 20 år beror kort och gott på de fantastiska möjligheter som givits där jag fått bygga nytt och driva förändring med egna värderingar och kunden i absolut fokus. Av samma skäl var det nu dags att gå vidare för att fortsätta förändringsresan och göra bestående skillnad.

Det handlar inte längre om behov av ytterligare ett försäkrings- eller fondbolag, utan om att hjälpa kund att sondera och välja rätt från det snabbväxande smörgåsbordet, effektivisera de flöden som låser fast oss till historien och att hjälpa arbetsgivare och sparare att få bäst pensionslösning. Att på oberoende grunder kunna svara upp till den frustration och efterfrågan som har skallat alldeles för länge är mitt starkaste why.

Helena Palmgren hjälper företag att få bäst pensionslösning
Efter många år som pensionsspecialist byter nu Helena Palmgren sida för att helt oberoende hjälpa företagen få bäst pensionslösningar.

Är det så krångligt med pensioner?

Jag vill svara nej på den frågan. Inte minst för att det ger stuns till fortsatt dialog.

Det finns många beskrivningar och inledande bloggfaser om hur svår och ogenomtränglig denna pensionsdjungel är och tyvärr upplevs den än idag som krånglig av många. Krassa sanningen är dock att vi alla hanterar långt mycket mer komplexa frågor i vår vardag och att det uppåtgående intresset för sparande generellt och möjligheten att påverka sin egen framtid specifikt är på väg att förändra synen på pension.

För inte länge sedan behövde vi knappt bry oss, den förmånsbestämda pensionen utgjorde en procentuell andel av vår slutlön och någon annan ansvarade för dess förvaltning. Sedan övergången till ett mer premiebestämt system har ansvaret gått över oss som individer.

De flesta blundar och tar avstånd. Pension upplevs abstrakt, nästan otäckt med alla förvaltningsalternativ och vem kan man egentligen lita på? Processerna är tungrodda, transparensen har varit dålig och branschen har inte upplevts medverka till vare sig förenkling och upplysning.

I takt med att pensionsbranschen går samma väg till mötes som andra branscher sett till digitalisering, ändrade beteenden, förstärkt konsumentmakt och att den yngre generationen – van att göra allt själv – gör entré på arbetsmarknaden tvingas erbjudandena till mer effektivitet och jämförbarhet.

ANNONS
ANNONS

Är det så att många pensionsbolag tjänar på att kunderna inte förstår den snåriga materien kring pensioner?

Ja tyvärr. Kunskapsunderläge och ointresse spelar generellt sett säljaren i händerna. Här räcker som regel två frågor för erbjudas – antingen personlig eller digital – hjälp, som man som pensionssparare inte alltid tjänar på.

Är du intresserad och aktiv med dina pensioner?

Vill du att vi ska hjälpa dig?

I de flesta andra sammanhang förstår konsumenten att säljaren är just en säljare, de mest tydliga exemplet är när du går till en bilhandlare för att köpa ny bil. Du hoppas möta en kunnig och vettig person som du kan diskutera för- och nackdelar för att slutligen förhandla dig till lite extra utrustning – men det finns hela tiden en medvetenhet om att man befinner sig i en säljmiljö.

Tyvärr har de flesta inte samma mindset i mötet med säljaren i ekonomiska frågor. Det finns regelverk som är till för att skydda kunden, men grundläggande intressekonflikter kvarstår. Boven i dramat brukar vara bakomliggande affärsmodeller.

Får många pensionssparare råden att köpa fonder som egentligen är för dyra?

Definitionen av ett bra fondval är större än bara avgifter, även om dessa utgör en viktig faktor. Personligen kan jag tycka att det har gått troll i att plocka poäng genom att jaga den billigaste globalfonden och jag har själv sett olyckliga utfall av det rådet. Risk är en annan viktig faktor, och inte minst när du börjar bli äldre eller t ex vill sätta in eller flytta ett större engångsbelopp.

Jag pratar hellre om verkligt utfall, dvs den/de fonder som är mest förekommande i olika pensionsplaner och vad man som kund därmed kan förvänta sig av en viss leverantör eller rådgivare. Fondval är fortsatt väl kopplade till rådgivarens och dennes organisations intressen.

ANNONS
ANNONS

De flesta försäkringsbolag erbjuder i dag både bra och mindre bra fonder och förvaltningstjänster på sina plattformar, här gäller det att vara observant som konsument. Det är inte särskilt svårt att hitta de goda alternativen. I princip har alla leverantörer enkla selekteringstjänster, nyttja dessa före de förslag som kommer till dig.

Pensionsbranschen har präglats av dyr kick-back-kultur, som i slutändan betalats av kunden. Finns den kvar om än något mindre tydlig än tidigare?

Ja det stämmer. I takt med regelverken har mer sedvanliga s k upfronter t ex byts ut mot raka premieavgifter och andra typer av distributionsersättningar men en mer betydande anledning till att vi inte blir av med de onödigt dyra fondvalen, och som sällan lyfts, är att fondförsäkringsbolagen eliminerat sina kapital- och försäkringsavgifter, populärt också kallade ”skalavgifter”.

Det stående rådet de senaste åren har handlat om att se upp med ”skalavgifter”. I dag erbjuder i princip alla fondförsäkringsbolag offerter med noll i ”skalavgift”. Det kan man som ensidigt argument tycka är bra för konsument men tänker man lite längre inser man att de därmed tar bort försäkringsbolagens enda naturliga intäkt för de värden som de tillför.

Det leder ofrånkomligen också till att kärnproblemet med intressekonflikterna kvarstår intakta. Konsekvensen blir nämligen att alla leverantörer i värdekedjan därmed ska leva på fondavgiften – försäkringsbolag, fondbolag och distributörer med egna säljare och/eller förmedlare varpå den dyrare fonden hellre säljs än den efterfrågade indexfonden.

Detta är en tickande bomb som jag varnat länge för och som jag tror kommer att tvinga de gamla affärsmodellerna ur spel i takt med att allt fler sparare själva aktivt väljer billigare fonder. Addera den senaste nyheten om en föreslagen fri flytträtt from april 2021 med max 600 kr för att flytta en fondförsäkring, så är det ganska givet vem som sitter med Svarte Petter.

För att få till en fungerande marknad med kraft för innovation måste branschen vara beredd att presentera kostnaden där den uppstår och tillföra nya värden. Ett pris för den konkurrenskraftiga försäkringen, ett för den effektiva förvaltningen och ett för anpassad distribution och rådgivning. Först då kan vi närma oss riktig transparens där varje aktör kan utvärderas utifrån pris och leverans och där kundens totala kostnader och utfall blir enligt förväntan.

Finns det en överlönsamhet hos de som sysslar med att sälja produkter riktade mot pensionssparare?

Ja, i synnerhet för pensionsförsäkringar som är äldre än fem till tio år, och där kapitalet hållits inlåst utan flytträtt.

ANNONS
ANNONS

I säljledet är det fortsatt lönsamt att verka, det största avarterna i provisioner fasas ut, men fortfarande är det klart högre lönsamhet än i andra branscher och säljbolag sett till både omsättning och vinstmarginal per anställd. Dock blir det svårare att räkna hem affären för produktbolagen utifrån kortare duration och lägre pris på nyförsålda lösningar.

Stora förändringar är i antågande. I takt med att medvetenheten ökar och transparent prispress blir vardag kommer branschen behöva tänka om. Väl upphandlade tjänstepensionsplaner – där även medvetna, kostnadseffektiva investeringsbeslut fattas av slutkunden – skulle ge en avsevärt lägre totalintäkt.

Och denna intäkt ska sen delas mellan försäkringsbolag, fondförvaltare och i många fall även förmedlare som alla i samtid brottas med kostsamma regelverk och föråldrade systemparker. Här ställs innovation, samarbeten, kundbehov, lojalitet och mognad för effektiva relevanta processer på sin spets.

Vilka är dina viktigaste råd till de som pensionssparar?

Sätt dig in i frågan för att kunna fatta medvetna beslut, på samma sätt du gör när du väljer ett nytt tv-abonnemang, el-avtal eller upphandlar hantverkare till hemmet. Det behöver inte ta så mycket mer tid och värdet av goda val kommer sannolikt ha långt större värde i kronor och trygghet än de andra nämnda exemplen. Det känns initialt inte alltid lätt eller kul, men du lär dig, kan finna trygghet i egna beslut och tar kontrollen för det slutresultat du önskar uppnå.

Palmgren & Bähr har perspektivet arbetsgivare och anställda, vi ser båda som tagare av tjänstepensionsplaner. Arbetsgivare har den stora fördelen att kunna göra skillnad genom att ge sina medarbetare goda förutsättningar. Det gläder mig därför oerhört att se så många arbetsgivare som tydligt tar ansvar och ser sitt uppdrag större än att betala en premie.

Det finns kvarvarande utmaningar i systemet men det finns numera också lag- och systemstöd, många goda leverantörer, förvaltningsalternativ och rådgivare. Det gäller att plocka ut det som är bäst för just er och era medarbetare. Det gör ni bäst genom att öka kunskapsnivå för er som inköpare av pension och för era medarbetare.

Krångla inte till det, tänk som i andra sällanköpssammanhang där du inte känner dig trygg. Googla, läs på, stäm av med bekanta, prata med ett par olika leverantörer. Se till att du förstår förslagen som kommer till dig, fråga igen om du tvekar och följ framförallt upp de slutgiltiga valen!