Sveriges öppna arbetslöshet steg med 6 872 personer till 245 909 under förra veckan, enligt ny veckostatistik från Arbetsförmedlingen.

ANNONS

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd steg till 217 158 från 216 436.

Antalet sökande som fick arbete under veckan var 3 086 personer. Det kan jämföras med 3 785 veckan innan.

Nyinskrivna sökanden uppgick till 9 312 personer, vilket kan jämföras med 8 154 veckan innan.

Nyanmälda platser uppgick till 10 392 stycken, att jämföra med 16 719 veckan innan.

Sverige v53 v52
Öppet arbetslösa 245 909 239 037
Öppet arbetslösa, förändring 6 872 1 966
Sökande i program 217 158 216 436
Sökande som har fått arbete 3 086 3 785
Nyinskrivna sökande 9 312 8 154
Nyanmälda platser 10 392 16 719

 

ANNONS
ANNONS

Läs även: Arbetslösheten ökar – mer utdragen återhämtning [DagensPS.se] »