Gruvjätten LKAB ser norra Sverige som en framtidsregion och bakgrunden är de stora industrisatsningar som sker i regionen.

ANNONS

I en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av LKAB svarar en majoritet av svenskarna att de tror på en starkare utveckling i norr än i landet i övrigt.

Det gäller både befolkningsmässigt och på arbetsmarknaden.

Var tredje (31 procent) är öppen för att flytta norrut och störst är intresset bland unga i gruppen 18-29 år där drygt var fjärde (42 procent) kan tänka sig en flytt.

”Det här är en avgörande fråga och en av de största utmaningarna för oss och regionen i stort. Ska vi lyckas med vår stora omställning och framtidssatsning måste vi lyckas attrahera kompetens från både Sverige och andra delar av världen till våra verksamheter i Norrbotten”, säger Grete Solvang Stoltz, hr-direktör på LKAB, i ett pressmeddelande.

Jobb och naturen lockar

Det som lockar mest i norr är närheten till naturen (48 procent) och privat boende (43 procent).

ANNONS
ANNONS

De ökade chanserna att få jobb attraherar också, nästan var tredje (27 procent) anger det som skäl till varför de är öppna att flytta norrut med fokus på Norrbotten.

Samtidigt är 32 procent inte alls sugna på en flytt till regionen, mest på grund av långa avstånd och inga relationer till Norrbotten, hälften (50 procent) svarar det medan mörker och kyla avskräcker drygt var fjärde (43 procent).

Fler män än kvinnor vill bo i Norrbotten, framgår det vidare. Bland männen svarar 38 procent att de åtminstone kan överväga en flytt. Motsvarande andel bland kvinnorna är 25 procent.

Stort behov av bred kompetens

”En bidragande orsak kan nog vara att bilden av arbetsmarknaden här fortfarande är lite förlegad och domineras av traditionella industrijobb. Men verkligheten är en annan. Vårt behov av kompetens är brett och omfattar närmare 200 olika yrken, allt från kvalificerade yrkesarbetare till högutbildade specialister med spets inom IT, miljö och kemi. För att inte tala om alla andra tillkommande behov som följer av utvecklingen i regionen”, säger Grete Solvang Stoltz.

I undersökningen ställdes även en fråga kring vikten av hållbarhet vid val av arbetsgivare. En klar majoritet, 62 procent av de svarande, uppger att det är mycket eller ganska viktigt att deras arbetsgivare bidrar till en hållbar utveckling i Sverige och världen.

ANNONS
ANNONS

”Det växande engagemanget för hållbarhetsfrågor är en av de starkaste konkurrensfördelarna för oss och regionen”, säger Anna Lidbom, hållbarhetschef på LKAB.

Läs mer om undersökningen.

Läs även: Massor av jobb i norr – ”bristen gigantisk” [Dagens PS]