Optikerna är de stora vinnarna de senaste åren, sett till löneutveckling. Kassapersonal har däremot har fått se sin lön krympa. Det visar ny statistik från SCB. 

ANNONS

Optiker har sett sina löner öka med 40 procent mellan 2014 och 2019, skriver DN (obs. sida kräver inloggning). Optikerförbundets vd Fredrik Thunell tillskriver ökningen en sjukvård där ögonläkarna inte har kunnat möta efterfrågan på tjänster i samband med en ökande befolkning.

”Den traditionella ögonsjukvården har fått upp ögonen för optikerna, speciellt för dem som har valt att vidareutbilda sig”, säger han till TT.

Kassapersonal och kabinpersonal förlorare

Andra yrken som ser en stor löneökning är städare och skräddare, som båda har sett sina löner öka med 23 procent under en femårsperiod .

Förlorare i löneligan är bland andra kassapersonal och kabinpersonal, som sett sina löner sjunka med 4 respektive 2 procent. Bakom statistiken ligger SCB.

Yrken med bäst löneutveckling: 

YRKE LÖN 2014 LÖN 2019 FÖRÄNDRING, %
Optiker 29,100 40,700 39.9
Skräddare och ateljésömmerskor 23,900 29,500 23.4
Saneringsarbetare m.fl 24,100 29,700 23.4
Isoleringsmontörer 27,300 33,400 22.3
Målare 27,600 33,600 21.7

Yrken med sämst löneutveckling: 

YRKE  LÖN 2014 LÖN 2019      FÖRÄNDRING, %
Forskarassistenter m.fl. 41,500 38,900 -6.3
Kassapersonal 24,900 23,900 -4
Kabinpersonal 31,500 30,900 – 1.9
Författare 36,700 36,600 -0.3
Elektronikoperatörer och kommunikationstekniker 30,200
30,300
0.3

 

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Mest statusfyllda jobben: Vd snuvat på förstaplats [Dagens PS]